PS tror på berättandet som kulturbärare. Inte minst i bild och form. Berättelser tar med oss på resor i fantasi och verklighet, historiskt, samtida och framtida, om platser och händelser, om det personliga och det allmängiltiga.

Berättelser påverkar. Ibland tydligt och ibland subtilt. Det kan röra platsers DNA som geologi, historia, religion, natur på ett både allmänt plan på högst personliga dimensioner. Berättelser kan befinna sig på en så allmänt vedertaget plan att ingen egentligen funderar på deras existens; på ett mytologiskt plan. De kan också vara vetenskap idag och fantasier i en annan tid. Det kan röra sig om sägner, skrönor, legender och så klart – sanna berättelser.

PS kommer att förmedla berättelser som ett slags ramverk, underströmmar och källor till nöje, inspiration och angelägenheter. Men berättelser kräver sina mottagare, dvs de som tar in eller avvisar, som gör berättelsen till sin egen, låter sig påverkas eller varken vill eller kan ta emot. Oavsett vilket så inbjuder PS till en resa i berättelsernas värld. Välkommen!

Kinnekulle är ett av de femton västgötska platåberg som har en extraordinär historia att berättafem

Berättelsen om en man, hans hund och hans trädgård